VAT od paliwa …. prawda czy mit?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stanął na stanowisku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje również w przypadku nabycia paliwa do wszystkich samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej, w tym także do samochodów osobowych (a nie tylko pojazdów, które do 30 kwietnia 2004 roku były uważane za samochody ciężarowe).

Powyższe stanowisko jest więc odmienne niż dotychczasowa opinia Ministerstwa Finansów w tym względzie, stąd nie wykluczone jest złożenie skargi kasacyjnej przez Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, sędziowie trybunału uznali, że ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa przez przedsiębiorców wprowadzone do polskiego prawa po wejściu do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) nie obowiązują.

Zdaniem cytowanego przez „Gazetę Wyborczą” Bartosza Bogdańskiego, eksperta podatkowego z MDDP, wyrok WSA oznacza, że firmy będą mogły odliczać VAT od paliwa nie tylko na bieżąco, ale też wstecznie. Co najmniej od 2005 r.

Eksperci z MDDP uważają, że warto rozważyć modyfikcję strategii odzyskania VAT za lata ubiegłe (2004-2009) oraz zmianę procedur w zakresie bieżącego rozliczania podatku z tytułu nabycia paliwa do samochodów oraz zakupu samych samochodów.

Reklamy